osszerovas.hu osszerovas.hu osszerovas.hu osszerovas.hu osszerovas.hu
 
  A magyar időszámítás rendszere
A számok világa A hagzósítás világa A betűk világa
Bevezetes az összerovásba osszerovas.hu
ÉLTETŐ LÉTEZÉS KÖZBENJÁRÓ KAPCSOLAT KITARTÓ KÉSZSÉG JELÖLŐ JELENSÉG HELYREÁLLÍTÓ HATALOM EGYSÉGES EGY   GONDOSKODÓ KÖZÖSSÉG FENSŐBB TÖRVÉNY DÖNTÉSHOZÓ TUDAT CSELEKVŐ AKARAT CÉLTUDATOS KAPCSOLAT BENSŐ ÉN (BENSŐ BABA)
FOLYAMATOS TELLYESÉG
ZSENDÜLŐ MINDENSÉG ZAVARTALAN GONDOSKODÁS VÉDELMEZŐ VEZETÉS ATYAI INTELEM TEREMTŐ TÁMOGATÁS SZABÁLYOZÓ SZELLEM SEGÍTŐ SUGALMAZÁS REJTELMES RENDSZER PÁRTATLANSÁG PARANCSA NYUGODT EGYSÉG NÖVELŐ NEVELÉS MAGASSÁGOS MINDENSÉG (MAGOSSÁGOS MINDENSÉG)

A „TYBETŰ KIVÉTELÉVEL MINDEGYIK JEL VAGY
AZONOS, MINT A „B” ÉS A „ZSBETŰ, VAGY HASONLÓ, – VALÓJÁBAN A FÁRA ROVÁS GYAKORLATA MIATT
ALKALMAZKODOTT –, MINT A „D” ÉSZ” , DE A
TÖBI ISROKONÍTHATÓ A SZÉKELY JELEKKEL...

MoST,HoGYiMMáRaZöSSZeSBeTűKiCSeRé
LőDöTTaZeReDeTiőSiJeLeKRe,iTTVá
 

LIK EL AZ ŐSROVÁS ÉLESEN, MINDEN MÁS FÖLDI ÍRÁSRENDSZERTŐL. A GYAKORLATBAN UGYANIS HA A TISZTA FORMÁJÚ JELEKKEL, DE A MAGÁNHANGZÓKAT IS ÖNÁLLÓAN JELENÍTENÉNK MEG, AKKOR A HANGZÓK, – AMIK ŐSI NEVÜKÖN IGÉK –, A BETŰKTŐL MINŐSÉGÜKBEN KÜLÖNBÖZŐ EREJÜKET ELVESZÍTENÉK. ÍGY NEM JUTHATNÁNK TOVÁBB VISSZA AZ IDŐBEN A HUN-SZÉKELY ROVÁSÍRÁS LÉTREJÖTTÉN TÚL. EZ AKÁR AZ ÖSSZES TÖBBI ÍRÁS, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY BAL OLDALAS, – ÉRTELMI, FOGALMI –, VAGY JOBB OLDALAS, – ÉRZELMI, KÉPÍRÁS –, DE CSAK FÉL AGYFÉLTEKÉS ÍRÁS, SZEMBEN AZ ÖSSZEROVÁSSAL. A SZÓTAGROVÁSBAN MINDKÉT OLDAL MŰKÖDTETETT, ÉRTELEM ÉS ÉRZELEM ÖSSZHANGJÁN ALAPUL. ENNEK RENDSZERE TERMÉSZETESEN NEM ZÁRJA KI, HOGY AZ OLYAN SZAVAINKAT, AMIK EGYETLEN HANGZÓKBÓL ÁLLNAK, MINT AZ „A” NÉVELŐ, ÖNÁLLÓ GEOMETRIAI JELLEL JELÖLJÜK...

A magyar nyelvben két különböző „K” van.
 

BETŰ VAN, A SZÓKÖZI, ZÁRTAN EJTETT K, ÉS A NYITOTTABBAN EJTETT, SZAVAK ELEJÉN, ILLETVE VÉGÉN LÉVŐ, NYITOTT: AZ ÚGY NEVEZETT VÉG K. SZEMLÉLETES PÉLDAKÉNT EJTSÜK KI A BAKA MAJD A BAKAKŐ SZAVAKAT. AZ UTÓBBI KIEJTÉSEKOR A BAKA SZÓ K-JA FELKEMÉNYEDIK...

EZEK A JELEK EGYBEN AZ ARCHAIKUS GEOMETRIA TEREMTŐ ÉRTELMET HORDOZÓ ALAPJELEI IS EGYBEN.

ITT KELL MEGJEGYEZNÜNK, HOGY KÉT BETŰ A GYAKORLATI ROVÁS BETŰIHEZ KÉPEST A J ÉS A T, – A FORMAI TISZTASÁG, A SZIMMETRIA VÉGETT –, EBBEN A FORMAKÉSZLETBEN MEGKETTŐZÖTT ALAKÚ. A ROVÁS GYAKORLATÁBAN AZONBAN MÁR EZEK A JELEK A

HASZNÁLATOSAK:

 

AKÁR A R BETŰ, – HANGZÓSÍTÁSÁNAK MEGKÖNNYÍTÉSE VÉGETT –, EZEKBEN AZ

ALAKOKBAN IS RÓHATÓAK:

 

SŐT...

FORGATHATÓAK:A ősrovás betűinek forgatása
 
TÜKRÖZHETŐEK:Az ősrovás betűinek tükrözése

 

NYÚJTHATÓAK, ÖSSZENYOMHATÓAK:
Az ősrovás betűinek nyűtási, összenyomási lehetőségeiből...

 

éRTeLeMFoRMáJiaNYaGRóVoTTaHoGYLéNYeGaeGY
aKöZVeTíTSéKaZoNoSSáGGaLTüKöRKéPiSZeRűeN
SZaVaiNKaTRóHaTJuKúGYHoGYTaRTaLMaKaT.NYeLVi
M-őSiHeLYeTTHeLYeSíRáSHiVaTaLoSJeLeNLeGia
KiJeLYTYüKaHoGYiS,őDoN
KieJTJüKKieJTYüKKieLYTYüK
 

ITT RELYLIK PÉLDÁUL A TELYES „LY” ÉS A JELÖLŐ „J” KÖZTI VALÓDI KÜLÖMBSÉG, AMIT AZ AKADÉMIJAJI HELYESÍRÁS NEMHOGY KÉPTELEN FELTÁRNI, TÜKRÖZNI, HANEM JELENLEG ÉVRŐL ÉVRE GYERMEKEJINK TÍZEZREJINEK GONDOLKODÁSÁT, – EZÁLTAL A TELLYESSÉGGEL ÖSZHANGRA TÖREKVŐ TERMÉSZETES SZÁNDÉKAIT –,NYOMORÍTTYA...

AZONBAN FONTOS, HOGY A BETŰK ÉS HANGZÓSÍTÁSOK FELISMERHETŐSÉGE ÉS SORRENDISÉGE MINDIG EGYÉRTELMŰ MARADJON. PÉLDÁUL, HOGY AZ „SZ” BETŰ EGYÉRTELMŰ LEGYEN, GYAKRAN KAP KÖZÉPEN EGY APRÓ KITÜREMKEDÉST, „KACSKARINGÓT”, „KURFLIT”.

A MÁSIK, AMI NAGYON FONTOS, AZ A ROVÁSNAK AZ ÉRTELEM ÉS ÉRZELEM ÖSSZHANGJÁN ALAPULÓ, KÉT AGYFÉLTEKÉS MIVOLTÁBÓL FAKAD.

FOLYTATÁSA, KIDOLGOZÁSA KÖVETKEZIK...

 
Vissza az előző oldalra   Az Összerovás a Mindenség Összhangja   FOLYTATÁS
„BEVEZETÉS.AZ ISTENI EREDETŰ ŐSNYELV TÖKÉLETES FORMAI ÉS ZENEI ÖSSZHANG. ŐSÍRÁSA A ROVÁSBAN HANGALAKJA PEDIG A MAGYAR NYELVBEN MARADT MEG A LEGKEVÉSBÉ TORZULT FORMÁBAN. ENNEK AZ ŐSÍRÁSNAK A TÁLTOSOK CSAK LEJEGYZŐI DE NEM AZ ALKOTÓI VOLTAK. MÓDOSÍTGATÁSOKRA NEM SZORULT. REDETE GARANTÁLJA A TÖKÉLETESSÉGÉT. MINDEN MÓDOSÍTÁSI KÍSÉRLET TORZÍTÁSÁHOZ VEZETETT. TORZÍTÁSA AKKOR KEZDŐDÖTT MIKOR EGYSZERŰ BETŰÍRÁSSÁ PRÓBÁLTÁK VÁLTOZTATNI AZ ŐSI SZÓTAGÍRÁST. KÉSŐBB A JELEK HANGALAKJAIT IS MEGVÁLTOZTATTÁK. EZ A TÖREKVÉS ALAKÍTOTTA ÚJ NYELVEKKÉ A NYELVJÁRÁSOKAT. ÍGY OMLOTT SZÉT EGYSÉGES KULTÚRÁNK ÉS NYELVÜNK A SOKFÉLESÉGBEN. ÍGY JUTOTT EL AZ ŐSI EGYSÉGES ÍRÁS ÉS BESZÉD JELENLEGI MÉLYPONTJÁHOZ. EZT A FOLYAMATOT FEJLŐDÉSNEK NEVEZNI ZAVARKELTÉS. EZ A ZAVAR AZ ŐSI EGYSÉG FELISMERÉSÉNEK HIÁNYÁBÓL FAKAD. EZT JELENTÉKTELEN(N)EK TARTJA. EZÉRT VISSZAAL(AKÍT)ÁSÁRA IRÁNYULÓ TÖREKVÉSEK AKADÁJÁVÁ VÁLIK. EZ A JELENLEGI HELYZET ÁLTALÁNOS AZ ŐSÍRÁSSAL KAPCSOLATBAN. A MAGYARSÁG MEGŐRIZTE UGYAN AZ ŐSI ÍRÁSBELISÉGET DE TÖBB MINT EZER ESZTENDŐN KERESZTÜL NEM HASZNÁLHATTA EZT AZ ŐSI TUDÁST. ENNEK EGYENES KÖVETKEZMÉNYE LETT HOGY EZER ÉVES KÍNSZENVEDÉSSÉ VÁLTOZOTT A MAGYAR NÉP LEGENDÁS SZABADSÁGA. KÜLDETÉSÜNK HOGY VISSZAADJUK A VILÁGNAK A VILÁGOSSÁGOT AMELY AZ ŐSNYELV ÉS ŐSÍRÁS MAGA. A FÉNY FORRÁSA NEM VÁRHATJA EL MÁSTÓL A VILÁGOSSÁGOT CSAK ÖNMAGÁTÓL. AZ ÖSSZEROVÁS ALKALMAZÁSA A LEGTISZTÁBB FÉNY. EZ NEM ELMÉLET MERT AZ ÖSSZEROVÁS TISZTÁN GYAKORLATBÓL ÁLL. A ROVÓNAK GYAKORLÁS KÖZBEN FEDI FEL SZÉPSÉGÉT ÉS MÉLYSÉGÉT. NEM FÜGG SEMMITŐL MERT EREDETE ISTENI. AKI ÖSSZEROVÁSSAL FOGLALKOZIK AZ IMÁDKOZIK ÉS RÉSZT VESZ A TEREMTÉSBEN. AZ IMÁDSÁG LÉNYEGE NEM A KÖNYÖRGÉS ÉS NYAVALYGÁS HANEM A TEREMTÉSBEN VALÓ TUDATOS KÖZREMŰKÖDÉSE AZ EMBERNEK. CSAK KI TÖKÉLETES ÖSSZHANGRA TÖREKSZIK A TERMÉSZETTEL KÉPES LEGYŐZNI A ÖNZÉSBŐL FAKADÓ ÉRTETLENSÉGET. A TERMÉSZETFÖLÖTTINEK HITT JELENSÉGEK IS A TERMÉSZETHEZ TARTOZNAK. DE NEM MINDENKI SZÁMÁRA FEDIK FEL MAGUKAT EGYENLŐ MÉRTÉKBEN. MÉG ISTEN SEM TERMÉSZETFELETTI MIVEL EGY A TERMÉSZETTEL MELY EGY ÖRÖKKÉ VALÓ TEREMTÉS. A ROVÁS A FORMÁT ÖLTÖTT TEREMTÉS ÍRÁSBAN.”